Afvalstoffen

Bouw- en sloopafval

Recyclebaar afval afkomstig van bouw– en sloopwerkzaamheden. Hierbij geldt dat de afvalstoffen gesorteerd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Het percentage recyclebare afval dient ten minste 70% te bedragen.

Zuiver gemengd puin

Materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton-en metselwerkconstucties en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten voornamelijk bestaan uit steen- of steenachtig materiaal.

A/B hout

Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 m).

Grond

Grond en/of Zand (met lichte bijmenging van puin <5%).

Groenafval

Tuin- en plantsoenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van tuinen en openbaar groen.

Grof huisvuil

Brandbare afvalstoffen die (evt. na sortering) niet voor recycling geschikt zijn en door een mechanische bewerking verkleind moet worden t.b.v. verbranding.

Dakafval

Dakafval (teerhoudend / bitumineus) wat vrijkomt bij het slopen, renoveren of vervaardigen van daken.

Brandbaar bedrijfsafval

Brandbare afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn.