A/B hout

Acceptatievoorwaarden
A/B hout

OMSCHRIJVING
Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 m).

Toegestaan

 • Vol hout en plaatmateriaal;
 • Hardboard;
 • Zachtboard;
 • Geplastificeerde houtsoorten;
 • Spaanplaat;
 • Vezelplaat;
 • Geperst hout;
 • Houten meubels (geen rotan) vrij van bekledingen en vervuilingen;
 • Deuren en kozijnen zonder glas en aluminium;

Niet toegestaan

 • Gevaarlijk afval;
 • Bouw en sloopafval;
 • Bedrijfsafval;
 • C-hout; (Geïnpregneerd en gewolmaniseerd hout)
 • Trespa;
 • Houtwolcementplaat (Vezelplaat met cementspecie);
 • Riet of Rotan meubelen;
 • (gedeeltelijk) verbrand hout;
 • Dukdalfhout;
 • Rooi- en snoeihout / vers hout;
 • Rottend of schimmelend hout;
 • Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas e.d.;
 • Hout stof;
 • Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).