Bouw- en sloopafval

Acceptatievoorwaarden
(Herbruikbaar) bouw- en sloopafval

OMSCHRIJVING
Recyclebaar afval afkomstig van bouw– en sloopwerkzaamheden. Hierbij geldt dat de afvalstoffen gesorteerd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Het percentage recyclebare afval dient ten minste 70% te bedragen.

Toegestaan
Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, te weten:

 • Metselwerkpuin, betonpuin, harde kunststoffen, folie, papier en karton, metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen;
 • Isolatiemateriaal (o.a. steenwol, glaswol, piepschuim/EPS, houtwolcementplaat) < 10%;
 • Tapijt < 10%;
 • Glas < 2%;
 • Gips/gasbeton < 5%;

Niet toegestaan

 • Gevaarlijk (chemisch) afval;
 • Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat);
 • Teerhoudend asfalt;
 • Geïmpregneerd hout (C hout);
 • Schoorsteenpuin, roetresten;
 • Dakbedekkingsmaterialen (dakgrind);
 • (vracht) autobanden;
 • Landbouwfolie;
 • Grond;
 • Huisvuil;
 • Matrassen en bankstellen;
 • Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval;
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;

Het sorteren van bouw– en sloopafval gebeurt d.m.v. een sorteerinstallatie en is voornamelijk een mechanisch proces. De mogelijkheid tot scheiden van afvalstoffen hangt af van de technieken die in de sorteerinstallatie aanwezig zijn.

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).