Dakafval

Acceptatievoorwaarden
Dakafval

OMSCHRIJVING
Dakafval (teerhoudend / bitumineus) wat vrijkomt bij het slopen, renoveren of vervaardigen van daken.

Toegestaan

  • Dakafval incl. aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind etc.

Niet toegestaan

  • Gevaarlijk (chemisch) afval;
  • Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat);
  • Huisvuil;
  • Bouw en sloopafval;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).