Groenafval

Acceptatievoorwaarden
Groenafval

OMSCHRIJVING
Tuin- en plantsoenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van tuinen en openbaar groen.

De groenfractie bestaat uit:

Hoofdbestanddeel (90%);

 • Takken;
 • Struiken;
 • Boomstammen;
 • Riet;

Nevenbestanddeel (10%)
;

 • (aanhangende)grond;

Toegestaan

 • Snoeihout (takken en stammen, diameter < 20 cm);
 • Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen;
 • Planten met aanhangend zand/grond;
 • Struiken met aanhangend zand/grond;

Niet toegestaan

 • Gevaarlijk afval;
 • Bouw en Sloopafval;
 • Bedrijfsafval;
 • Mest of meststoffen;
 • (Verontreinigde) grond/zand;
 • Verpakkingsafval;
 • Inheemse woekerplanten zoals o.a. Japanse Duizendknoop;
 • Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte;
 • Organisch materiaal verontreinigd met kunststof touw, bloempotten etc;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).