Grof huisvuil

Acceptatievoorwaarden
Grof huisvuil

OMSCHRIJVING
Brandbare afvalstoffen die (evt. na sortering) niet voor recycling geschikt zijn en door een mechanische bewerking verkleind moet worden t.b.v. verbranding.

Toegestaan
Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens. De afmetingen zijn (veelal) groter dan 100x40x60 cm.

Niet toegestaan

 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem;
 • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen; (zoals Eterniet etc.)
 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken;
 • Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen;
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen;
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen;
 • Explosieve afvalstoffen;
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/ of ontbranden;
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie e.d.;
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden;
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
 • (Auto) banden;
 • (Gekookte) etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën;
 • Zand, steen en (beton-)puin;
 • Grond;
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten;
 • Matrassen;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).