Grond

Acceptatievoorwaarden
Grond

OMSCHRIJVING
Grond en/of Zand (met lichte bijmenging van puin <5%).

Toegestaan

  • Grond of zand die vrijkomt bij niet verdachte locaties;
  • Wortels van struiken <1 cm doorsnede en <5%;
  • Maximale waarden van verontreiniging is klasse industrie conform Bouwstoffenbesluit;

Niet toegestaan

  • Grond en/of zand van verdachte locaties zoals bijvoorbeeld tankstations, wasplaatsen, uit de nabijheid van olietanks etc;
  • Veegzand;
  • Slib;
  • Chemisch en gevaarlijk afval;
  • Overige verontreinigingen in de breedste zin des woords;
  • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen; (zoals Eterniet etc.)
  • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).