Zuiver gemengd puin

Acceptatievoorwaarden
Zuiver gemengd puin

OMSCHRIJVING
Materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton-en metselwerkconstucties en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten voornamelijk bestaan uit steen- of steenachtig materiaal.

Toegestaan
Alleen steenhoudende materialen uit de bouw, renovatie en sloop zonder verontreinigingen, met uitzondering van de in betonpuin aanwezige bewapening. Bijvoorbeeld; metselwerk puin, bestratings puin, betonpuin met of zonder wapening, uitgehard restbeton en metselspecie, vloer en wandtegels. Bij vervuiling boven de 10% zal de aangeboden vracht worden geaccepteerd als bouw- en sloopafval.
De hoeveelheid kalkzandsteen mag maximaal 10% bedragen.
De maximale afmeting van de brokken is 60x60x60 cm.

Niet toegestaan

 • Gevaarlijk afval;
 • Bouw en sloopafval;
 • Bedrijfsafval;
 • Kalkzandsteen;
 • Gipsproducten; Gasbeton; Giboblokken;
 • Asfalt;
 • Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin;
 • Zand / grond > 5%;
 • Verontreinigd zand / grond;
 • Schoorsteenpuin;
 • Dakgrind;
 • Minerale oliën;
 • Asbest of asbest gelijkend materiaal;
 • Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen, saneringslocaties;

Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn.

Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).