Disclaimer

Disclaimer van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V.

De inhoud van de website www.containerverhuurbrabant.nl is met de grootste zorg samengesteld. Echter leert onze ervaring dat het, ondanks deze uiterste zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de informatie op deze website of op die van haar providers onjuistheden bevat of verouderd is.

Een bezoeker van deze websites mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in de door Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. gepubliceerde websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Van der Pluijm Containers en Recycling B.V..

Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade in de ruimste zin des woord, die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met, het gebruik van de op deze website, of die van haar providers, beschikbare informatie.

Op deze internetsite en in deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse Wetgeving.

Van der Pluijm Containers en Recycling B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 74374354.